+421 948 199 109

PODPNÍKY OVOCNÝCH DREVÍN

V poslednom čase sme svedkami zvýšeného záujmu o pestovanie ovocných stromov a krov na záhradách. Mnohí menej skúsení pestovatelia sa nechajú oklamať zmanipulovanými reklamnými fotografiami, kde sú prezentované ovocné stromy štíhle vreteno, bombastickou inzerciou širokého sortimentu stĺpovitých ovocných stromov a popínavých jahôd v katalógoch konkurenčných zásielkových služieb a v časopisoch.  Prirodzený stĺpovitý rast majú však zo všetkých ovocných stromov iba jablone naštepené na správnych podpníkoch a charakter rastu zvyšných ovocných druhov záleží tiež najviac od podpníka. To, či bude po pár rokoch stromček na vašej záhrade menšieho vzrastu alebo obrovský jedinec, určujete vy sami výberom rastliny na správnom podpníku a správnym rezom.

Čo je to podpník?Podpníky jabloní

Podpník je tá časť ovocného stromu, na ktorú odborníci v špecializovanej ovocnej škôlke naštepili vyšľachtenú odrodu. Každá odroda má svoje špecifické vlastnosti plodov (veľkosť, chuť, tvar, vyfarbenie, skladovateľnosť...), ktorými sa líšia od ostatných uznaných odrôd.  A je to práve podpník, ktorý z veľkej miery určujte charakter konečného vzrastu ovocného stromčeku na Vašej záhradke. Existujú podpníky, ktoré rastú pomaly, iné rýchlo, také čo vytvárajú bohatú korunu a iné zakrpatenú, ďalšie do svahovitých a ťažších pôd.

Odborníci odporúčajú tieto podpníky pre jednotlivé skupiny ovocných stromov.

Podpníky pre jablone

M27 – je najslabšie rastúci podpník pre jabloň. Menej používaný. Vhodný pre malé záhrady pre pestovanie štíhleho vretena vyslovene na opore. Oporu musia mať počas celého obdobia pestovania. Používa sa pri výbere veľkoplodých odrôd jabloní a pre silnorastúce odrody.

M9 – najpoužívanejší podpník pre jablone, slaborastúci, vhodný pre pestovanie štíhleho vretena či na drôtenku. Strom na tomto podpníku vyžaduje oporu. Má plytký koreňový systém s dostatkom koreňových vlásočníc, a preto je viac náročný na závlahu. Odporúča sa využívať pre jablone pestované na rovine.

M26 – slaborastúci podpník pre jablone, len o trochu silnejší ako podpník M9, možnosť využitia pre pestovanie na drôtenke. Rastlina vyžaduje oporu.

MM 106 – stredne rastúci podpník, využíva sa v svahovitých záhradách, nevyžaduje oporu, ale pre zber je neskôr nutný rebrík.

MM111 – je podpník pre stĺpovité odrody jabloní. Výborne korení, vhodný aj do vyšších a suchších polôh. Nevyžaduje oporu a jedná sa o stredne rýchlo rastúci podpník.

M4 – sa používa už menej, nahradil ho MM106

M1- vegetatívny podpník, bujného rastu, v súčasnosti sa nepoužíva, alebo len zriedka, rastie podobne ako A2. Vhodný je najmä pre staré odrody jabloní. Do veľkých záhrad, parkov a alejí. Neskoro nastupuje do rodivosti.

A2 – silno rastúci podpník na pestovanie bez opory. Vhodný do svahov, dobre zakoreňuje. Zvláda aj suchšie a horšie pôdne podmienky. Drevo dobre vyzrieva na jeseň a teda je odolný aj voči mrazom. Do rodivosti však nastupuje neskôr, cca po 3-4 rokoch ale pre chladnejšie a svahovité oblasti je najvhodnejší.

Sem. – je skratka pre jabloňový semenáč. Prejavuje sa silným bujným rastom a teda je vhodný len pre veľké záhrady, zber z rebríka, nakoľko stromy rastú aj po reze do výšky a stromy sú obrovské.

Podpníky pre hrušky

dula – slaborastúci podpník s plytkou koreňovou sústavou, vhodný pre rovinaté pozemky s možnosťou doplnkovej závlahy.

hruška planá – bujne rastúci podpník, hlboko zapúšťajúci korene, vhodný do vyšších polôh, svahovitých záhrad, nevyžaduje oporu.

Podpníky pre kôstkoviny ( slivky, marhule, broskyne )

myrobalán (myr.) myr.29C – bujne rastúci podpník, využíva sa najmä pre slivky, ringlóty, v menšom množstve pre marhule, hlboko korení, dobre znáša ťažšie pôdy.

St. Julien A – stredne rastúci podpník ( zhruba o 30% ako myrobalán ), vhodný pre slivky, marhule a broskyne

Wangenheim a Wädenswill – slaborastúce podpníky vhodné najmä pre slivky a marhule, stromy sa dajú pestovať v „stĺpovitom tvare“ resp. odborne nazvané, formou „štíhleho vretena“

Rubira a Montclar – stredne až bujne rastúce podpníky vhodné pre marhule a broskyne, strom má kvalitný koreňový systém a nevyžaduje oporu.

GF 677 ( broskyňomandľa ) – stredne rastúci podpník vhodný najmä pre broskyne, ale aj pre mandle, marhule a slivky, vhodný aj do ťažších pôd, strom veľmi dobre znáša rez.

Adesoto – je nový stredne silno až silno rastúci slivkový podpník, ktorý pre broskyne, nektárinky a marhule prináša lepšie výsledky. Veľmi skorý nástup do rodivosti, veľmi dobrá odolnosť a vhodný do akýchkoľvek pôdnych podmienok.

Označenie broskyňových podníkov:

B-VA-1, B-VA-2, B-VA-3, B-VA-4, Lisberian - vhodné do priepustných pôd

BD-SU-1, BMVA-1, BM-VA-2, MN-VS-1 - vhodnejšie do pôd s vyšším obsahom vápenca

Podpníky pre čerešne a višne

Gisela 5 – pomaly rastúci podpník pre čerešne, vhodný na pestovanie štíhleho vretena, pre malé stromy do záhrady. Flexibilita na adaptáciu, akékoľvek pôdne podmienky, odolnosť voči mrazu, rýchli nástup do rodivosti.  O 50% pomalší rast ako u čerešni vtáčej.

Mahalebka - vhodný podpník aj pre višne. Je to stredne až pomaly rastúci podpník oproti čer. vtáčej. Dolný voči suchším podmienkam a chloróze. Stredne skorý nástup do rodivosti.

Čerešňa vtáčia, Alkavo - mohutný a rýchly rast podpníka, vysoké stromy, vhodné pre parky a veľké záhrady. Koruny sú košaté a rozložité, vysoko založené, neskoro nastupujú do rodivosti. Majú veľmi dobrú afinitu so známymi čerešňami.

Colt – sú podpníky anglického pôvodu. Rastú o 25% pomalšie ako čer. vtáčia. Vhodné pre všetky pestovateľské tvary , do akýchkoľvek podmienok, akurát nie sú úplne odolné voči mrazom. Pre nižšie tvary však použite Gisela podpník.

Weiroot – podpník s podobnými vlastnosťami ako Gisela, rastie o 55 % pomalšie ako čer. vtáčia. Vhodné pre nízke kmene, nízke tvary a solitérne menšie stromy.

Informáciu o podpníku ovocného stromčeka si vždy všímajte pri objednávaní a je uvádzaní aj na visačke, ktorou je stromček vždy pri dodaní označený. Maximalizáciu úrody dosiahnete tiež správnou starostlivosťou o vysadený stromček, kde hlavnú úlohu zohráva správny termín a charakter rezu. Nechajte si vždy poradiť, ak si nie ste istý správnou starostlivosťou, aby ste sa neodborným rezom a nesprávnou starostlivosťou neobrali zbytočne o potenciálne možnú úrodu.

Množstvo a kvalitu úrody ovplyvňuje aj spôsob opelivosti jednotlivých druhov. Viac na túto tému sa dozviete v článku, kde si rozoberieme ktoré druhy sú samoopelivé a ktoré cudzoopelivé .